ESODO (29:1-21)

Letôr: Idanna Trojani

Consacrazion di Aron e dai siei fîs.

291Ve ce che tu fasarâs par consacrâju predis. Tu cjolis un manzut e doi rocs cence nissune pecje, 2pan cence levan, fuiacis cence levan tocjadis tal vueli e petis cence levan passadis tal vueli, dute robe fate cu la farine di flôr. 3Tu lis metarâs intun gei e tu lis ufrissarâs, tal gei, dutune cul manzut e cui doi rocs.

4Tu fasarâs vignî Aron e i siei fîs su la jentrade de tende de cunvigne e tu ju lavarâs cu l’aghe. 5Tu cjolarâs i vistîts e tu i metarâs a Aron la tonie, la manteline dal efod, l’efod, il petorâl e tu i tacarâs la siarpe dal efod. 6Tu i metarâs sul cjâf il turbant e tu i metarâs il segnâl de sante consacrazion. 7Tu cjolarâs il vueli de unzion e tu jal strucjarâs sul cjâf e tu lu onzarâs. 8Dopo tu fasarâs vignî dongje i siei fîs e tu ur metarâs intor la tonie. 9Tu ur metarâs tor de vite une cinturie e tu sistemarâs lis lôr baretis. Alore a saran predis par simpri. Cussì tu i darâs a Aron e ai siei fîs l’inviestidure.

10Tu menarâs il manzut denant de tende de cunvigne. Aron e i siei fîs a poiaran la man sul cjâf dal manzut 11e tu alore tu coparâs il manzut denant dal Signôr, su la jentrade de tende de cunvigne. 12Tu cjolarâs un pôc di sanc dal manzut e tu lu metarâs cul dêt sui cuars dal altâr; il sanc tu lu strucjarâs dut dapît dal altâr. 13Tu cjolarâs dut il gras tor de bultrime, chel toc di gras che al partìs dal fiât, i doi rognons cul gras che a àn atorvie e tu ju fasarâs fumâ sul altâr. 14Ma però la cjar dal manzut, la piel e la porcarie tu lis brusarâs tal fûc fûr dal campament, parcè che al è un sacrifici pal pecjât.

15Daspò tu cjolarâs un dai doi rocs; Aron e i siei fîs a poiaran lis mans sul cjâf dal roc, 16e alore tu coparâs il roc e tu cjolarâs il so sanc par strucjâlu torator dal altâr. 17Tu fasarâs a cuarts il roc, tu i lavarâs la bultrime e lis talpis e tu lis metarâs parsore dai cuarts e dal cjâf. 18Podopo tu fasarâs fumâ il roc dut intîr sul altâr. Al è un olocaust in onôr dal Signôr. Al è un bonodôr che i plâs, un gustâ consumât pal Signôr.

19Tu cjolarâs dopo chel altri roc; Aron e i siei fîs a poiaran lis mans sul cjâf dal roc 20e po tu tu coparâs il roc. Tu cjolarâs un pôc di sanc e tu lu metarâs te orele gjestre di Aron, su la orele gjestre dai siei fîs, sul poleâr de lôr man gjestre e sul poleâr dal pît gjestri. Po tu strucjarâs il sanc torator dal altâr. 21Tu cjolarâs un pôc di sanc che al è sul altâr e di vueli de unzion e tu sborfarâs Aron e la sô munture e, compagn, i siei fîs e la lôr munture; a saran cussì consacrâts lui e la sô munture e ancje i siei fîs e la munture dai siei fîs.