ESODO (26)

Letôr: Stefania Filippini

Il santuari e il furniment

261Rivuart al santuari, tu lu fasarâs di dîs strichis di tele di fîl rituart, di purpure viole e scarlate e crem. Tu lu fasarâs ricamât a cherubins. 2Ogni striche e sarà lungje vincjevot comedons, largje cuatri comedons e dutis lis strichis a varan di jessi compagnis. 3Cinc strichis a saran unidis une cun chê altre e chês altris cinc a saran metudis ancje chês une atac di chê altre. 4Tu fasarâs peandis di purpure viole tal camuf de prime striche, dapît dal mac, e compagn tu fasarâs tal camuf de striche ch’e siere il secont mac. 5Tu fasarâs cincuante peandis te prime striche e cincuante dapît de striche dal secont mac, in mût che lis tirelis a sedin une rimpet di chê altre. 6Tu fasarâs ancje cincuante cjans d’aur e tu darâs dongje une strissule cun chê altre midiant dai cjans. Cussì il santuari al sarà tignût dut adun. 7Tu fasarâs strichis di tele di pêl di cjavre par fâ une tende parsore dal santuari. Tu ’nt fasarâs undis. 8Ogni striche e sarà lungje trente comedons e largje cuatri comedons; dutis lis undis strichis a saran compagnis. 9Tu darâs dongje cinc strichis di une bande e sîs strichis di chê altre e tu doplearâs la seste, par denant de tende. 10Tu fasarâs cincuante tirelis sul ôr de prime striche dapît dal prin mac e cincuante sul ôr de striche dal secont mac. 11Tu fasarâs cincuante cjans di bronç e tu metarâs i cjans dentri des tirelis par tignî la tende dute unide e dute intun. 12Ce che al colarà des strichis de tende, miege de striche ch’e vanze tu le fasis colâ propit daûr dal santuari. 13Il comedon che al vanzarà di ca e di là, su la lungjece des strichis de tende, tu lu fasarâs colâ in bande dal santuari, di ca e di là, par cuviergilu. 14Tu i fasarâs a la tende un cuviertor di piel di roc tenzude di ros e par parsore un telon di corean fin.

L’implant de tende

15Tu fasarâs pal santuari ancje un pocjis di breis di len di agace che tu lis metarâs par in pîts. 16Ogni bree e sarà lungje dîs comedons e largje un comedon e mieç. 17Ogni bree e varà doi incjastris e compagn tu fasarâs par dutis lis breis dal santuari. 18Tu fasarâs lis breis pal santuari: vincj breis pe façade disot, a misdì. 19Tu fasarâs corante çocui d’arint sot des vincj breis: doi çocui sot di une bree pai doi incjastris, doi çocui sot di un’altre bree pai siei doi incjastris. 20Ta chê altre façade dal santuari, a miegegnot, a saran ancje li vincj breis 21e corante çocui d’arint: doi çocui sot di une bree, doi çocui sot di chê altre. 22Pe façade dal santuari viers dal mâr, tu fasarâs sîs breis 23e tu fasarâs dôs breis pai cjantons dapît dal santuari. 24Lis breis a saran compagnadis a dôs a dôs abàs, e a restaran unidis fint insomp, a l’altece dal prin anel. Compagn pes dôs breis distinadis pai doi cjantons. 25Sicheduncje a saran vot breis cui lôr çocui d’arint, vadì sedis çocui: doi çocui sot de prime bree, doi çocui sot di chê altre. 26Tu fasarâs un pôcs di traviersins di len di agace: cinc pes breis de prime façade dal santuari, 27cinc traviersins pes breis de seconde façade dal santuari, e cinc traviersins pes breis par daûr dal santuari, de bande dal amont. 28Il traviersin miezan, plaçât a miege altece, al tignarà unidis lis breis di une estremitât a l’altre. 29Lis breis tu lis riviestissarâs di aur, tu ur fasarâs anei d’aur par passâ dentri traviersins e ancje i traviersins tu ju riviestissarâs d’aur. 30E cussì tu fasarâs sù il santuari sul stamp che jo ti ài fat viodi su la mont.

Il vêl

31Tu fasarâs un vêl di purpure viole, scarlate e crem di fîl rituart ricamât a cherubins. 32Tu lu metetarâs su cuatri colonis di agace e dutis cuviertis di plachis d’aur, furnidis di doi rimpins di aur e pojadis su cuatri çocui d’arint. 33Tu metarâs il vêl sot dai cjans, e tu metarâs dentri li, daûr dal vêl, l’arcje dal pat e il vêl al segnarà par vualtris il cunfin fra il Sant e il Sant dai Sants. 34Parsore de arcje dal pat, tal Sant dai Sants, tu metarâs il propiziatori.

35Tu plaçarâs la taule dai pans de ufierte par difûr dal vêl e, denant di lui, il cjandelîr, de bande dal santuari, a misdì; la taule invezit tu le metarâs de bande par in sù. 36Pe jentrade de tende tu fasarâs un tendon ricamât di purpure viole, scarlate e crem e di fîl rituart. 37Par chest tendon tu fasarâs cinc colonis di agace e tu lis riviestissarâs di plachis d’aur, e di aur a saran ancje i rimpins; tu fondarâs par chel cont ancje cinc çocui di bronç.