2 MACABEUS (14:26-46 ;15:1-24)

Letôr: Adriana Pinzano

Di gnûf vuere

26Ma Alcimo, viodint che si volevin ben un cul altri, dopo di vê rivât adore di procurâsi copie dai pats ch’a vevin fats, al lè di Demetri e al incolpà Nicanor di compuartâsi in maniere contrarie al ben dal ream. Di fat al veve nomenât so sucessôr Gjude, propit chel ch’al saborave tal ream. 27Il re, disdegnât e stiçât pes caluniis di chel selerât, i scrivè a Nicanor disint che nol jere d’acuardi sun ce ch’a vevin convignût e ordenant di mandâi subit a Antiochie il Macabeu incjadenât. 28Cuant che a rivarin chescj ordins, Nicanor al restà scaturît e no si sintive di rompi i acuardis cuntun om che nol veve fat nuie di mâl. 29Ma stant che nol podeve lâ cuintri de volontât dal re, al cirive il moment di meti in vore la robe cuntun truc. 30Il Macabeu, viodint che Nicanor al jere plui sut cun lui e che ogni volte che si cjatavin al jere pluitost dûr, al capì che nol podeve spietâsi nuie di bon di cheste fredece. Alore al tirà dongje un pôcs dai siei oms e si slontanà di Nicanor. 31Cuant che chel altri si inacuargè di jessi stât zuiât di Gjude cu la baronade, al lè sù tal templi plui grant e sant, biel che i predis a jerin daûr a fâ i sacrificis di simpri, e ur ordenà di consegnâi chel om. 32I diclararin cun tant di zurament che no savevin là ch’al podeve jessi chel che lui al stave cirint. 33Alore lui, slungjade la gjestre de bande dal templi, al fasè chest zurament: “Se no mi consegnais Gjude incjadenât, o splanarai fin par tiere cheste cjase di Diu, o sdrumarai l’altâr e o fasarai sù propit culì un spetacul di templi a Dionîs”. 34E dopo di vê dit cussì, si ’nt lè. Alore i predis, alçant lis mans viers dal cîl, a clamarin chel ch’al à parade di simpri la nestre int e a diserin: 35“Tu, Signôr, che no tu âs dibisugne di nissune robe, tu âs volût che framieç di nô al fos un templi par stâ cun nô. 36Par chel cumò, Signôr, Sant di ogni santitât, vuarde par simpri di ogni sporcjetât cheste cjase che le vin a pene smondeade”.

Suicidi di Razis

37Un cert Razis al fo denunciât dai anzians di Gjerusalem a Nicanor tant che om amant de citât e di buinissime innomine, che pe sô bontât lu clamavin pari dai gjudeus. 38E di fat, juste tai dîs prin de rivolte, al jere stât condanât par gjudaisim e si jere dât cuarp e anime, cun dute la passion pussibil, a la cause dal gjudaisim. 39Ma Nicanor, volint fâur cognossi a ducj l’asse ch’al veve cuintri dai gjudeus, al mandà passe cincent soldâts par cjapâlu, 40parcè che al pensave che, cjapantlu lui, ur varès dât un dam fenomenâl a chei altris. 41Lis trupis a jerin za daûr a cjapâ la toresse e a stavin sfuarçant il puarton dal curtîl, cul ordin di puartâ il fûc par dâural a lis puartis, cuant che Razis, strenzût di ogni bande, si butà su la sô spade, 42preferint murî cun onôr che no colâ tes mans di chei selerâts e jessi ofindût in maniere indegne de sô grandece. 43Ma stant che, te presse dal combatiment, il colp no i jere lât tal pont just e che lis trupis a jerin za jentradis dentri des puartis, al corè cun dute la sô fuarce ch’al veve su lis muris e cun grant coragjo si lassà colâ jù parsore de int. 44Cheste e cessà a colp, fasint larc, e cussì al plombà tal mieç dal splaç vueit. 45Respirant ancjemò e infogât di passion, si jevà sù, biel che il sanc i spissulave e lis feridis lu lambicavin; al passà di dute corse framieç de int e montât suntun spiçot di cret, 46za dut scolât di sanc, si gjavà i budiei, ju brincà cun dutis dôs lis mans e ju sgnacà parsore de int, preant il Paron de vite e dal spirt di tornâjai a dâ.

Rogance di Nicanor

151Nicanor, vint savût che i oms di Gjude a jerin te tiere de Samarie, al decidè di plombâur intor a man salde te dì de polse. 2Alore i diserin i gjudeus che i jerin lâts daûrji par fuarce: “No sta copâju tune maniere cussì salvadie e barbare, ma onore chê zornade che, a preference di dutis chês altris, e je stade onorade cu la sô santitât di Chel ch’al vegle sun dutis lis robis”. 3Ma chel om trê voltis selerât al domandà s’and jere in cîl un Paron ch’al ves ordenât di fâ fieste in dì di sabide. 4I rispuinderin: “Al è il Signôr ch’al vîf. Al è lui il Paron dal cîl, ch’al à ordenât di rispietâ la sabide”. 5Chel altri ur ribatè: “E jo o soi paron su la tiere; pa la cuâl o doi ordin di cjapâ sù lis armis e di meti in vore i ordins dal re”. Ma però nol rivà in puart tal so intent cence cussience.

Fidance di Gjude

6Sicheduncje Nicanor, alterât al colm de sô rogance, al veve distinât di tirâ sù un monument public cun ce che ur varès rafât ai oms di Gjude. 7Il Macabeu però al jere simpri convint, cun dute la sô sperance, di vê il jutori dal Signôr. 8Par chel ur racomandave ai siei oms di no vê pôre dal atac dai forescj, ma di vê simpri tal cjâf i jutoris che par vieri ur jerin stâts dâts dal Cîl e di sperâ ancje cheste volte che la lôr vitorie e sarès vignude di Chel ch’al pò dut. 9Dopo di vêur dât spirt cu lis peraulis de leç e dai profetis, ur ricuardà ancje lis batais che lôr stes a vevin combatudis e ju fasè plui ardîts. 10Rinfuarcît cussì il lôr spirt, ur mostrà e ur denunzià l’inicuitât dai forescj e cemût ch’a vevin tradîts i zuraments. 11Dopo di vê armât ognidun di lôr no tant cu la sigurece dai scûts e des lancis ma cul confuart des buinis peraulis, ur contà un sium degn di fede, une sorte di vision che ur slargjà il cûr a ducj. 12La sô vision e jere cheste. Onie, ch’al jere stât il prin predi, om cussient e bon, sclet te presince, gjoldibil tal trat, rifinît tal fevelâ, usât di frut in sù in ogni sorte di buinis cualitâts al preave cu lis mans alçadis par dute la comunitât dai gjudeus. 13I jere comparît ancje un om ch’al faseve rivuart par cont di etât e di dignitât, contornât di une glorie spetacolâr e lusorose che mai. 14Cjapant la peraule, Onie al disè: “Chel chi al è l’amì dai siei fradis, ch’al pree cetant pal popul e pe citât sante, Gjeremie, il profete di Diu”. 15Alore Gjeremie, slungjant la gjestre, i consegnà a Gjude une spade d’aur, disint biel che je consegnave: 16“Cjape cheste spade sante, regâl di Diu; tu fruçarâs parie i nemîs”.

17Rinfuarcîts di chestis peraulis di Gjude, bielis cence fin e in stât di invoâ al valôr e di dâur spirt ai cûrs dai zovins, a deciderin di no pierdi timp tal campament ma di tacâ cun sgrimie e di distrigâ la cuistion butantsi te lote cun dute la vigorie, stant che la citât e lis robis santis e ancje il templi a jerin in pericul. 18E di fat il pinsîr pes feminis e pai fruts e ancje pai lôr fradis e pai parincj al jere cetant mancul, a preference de pôre tremende e primarole pal templi consacrât. 19Ancje framieç di chei restâts in citât nol jere lafè plui piçul il fastidi, preocupâts come ch’a jerin par chei ch’a stavin par frontâsi in plene campagne.

Disfate e muart di Nicanor

20Biel che ducj a jerin in spiete de finâl zaromai prossime e i nemîs a jerin za dongje, cul esercit prontât e cu lis bestiis za disoponudis te posizion plui adate e cu la cjavalarie in schirie di ca e di là, 21il Macabeu, viodint denant di sè dut chel disordin di int, dutis chês armis une diferent di chê altre e chês besteatis tremendis, al alçà lis mans al cîl e al clamà il Signôr, l’unic ch’al fâs meracui, savint che lui nol dà la vitorie in fuarce des armis, ma a di chei ch’a mertin e cuant ch’al crôt lui. 22Preant, al disè cussì: “Tu, Signôr, cuant che al jere re de Gjudee Ezechie, tu âs mandât il to agnul e lui al à fat murî cent e otantecinc mil oms. 23Mande ancje cumò, Paron dal mont, un agnul bon denant di nô par fâur cjapâ spavent e teme. 24Ch’a sedin fruçâts cu la fuarce dal to braç chei che, blestemant, a son plombâts cuintri dal to popul sant”. E cun chestis peraulis al finì.