ESODO (2:11-25)

Letôr: Nicolina Iob

Mosè al scjampe in Madian

11Intant il timp al passave e Mosè, che al jere deventât za grant, al lè a viodi dai siei fradis. Al viodè lis vitis che ur fasevin fâ; al viodè ancje un egjizian che i dave a di un ebreu, un dai siei fradis. 12Al cjalà ator e, viodint che no ’nd jere anime aventi, al copà l’egjizian e lu taponà sot dal savalon. 13Tal indoman al tornà a saltâ fûr juste cuant che doi ebreus si pacavin fra di lôr. “Parcè mo i dâstu al to compagn?” i domandà a di chel che al veve implantade la barufe. 14Chel i rispuindè: “Cun ce dirit ti permetistu di comandânus e di fâ sentence? Âstu voe di copâmi ancje me come che tu âs fat fûr l’egjizian?”. Dissal Mosè dut scaturît dentri di sè: “Sigûr che aromai la robe le san ducj”. 15Il faraon al sintì a fevelâ di cheste cuistion e al cirive di fâ fûr Mosè. Mosè alore al fuì lontan dal faraon; al lè te regjon di Madian e si sentà daprûf di un poç.

16Aventi al jere un predi di Madian, che al veve siet fiis. Chês a vignirin a urî e a jemplâ i laips par imbeverâ la robe minude di lôr pari. 17A rivarin ancje un pôcs di pastors e lis pararin vie. Mosè al jevà sù par dâur une man e al imbeverà il besteam minût. 18Cuant che a tornarin indaûr, lôr pari, Reuel, ur domandà: “Cemût mai che vuê o tornais cussì adore?”. 19I rispuinderin: “Un egjizian nus à gjavadis fûr des sgrifis dai pastors; al à ancje urît par nô e nus à imbeverade dute la minuçarìe. 20“Là esal cumò?, ur domandà a lis fiis, parcè po vêso lassât chest om dibessôl? Invidaitlu a cjoli une bocjade”. 21Mosè al acetà di sistemâsi dongje di chest om, che i dè ancje sô fie Zipore. 22Chê e parturì un frut che lui i metè non Gherson, parcè che, dissal, “Jo o soi un forest in tiere foreste”.

Clamade di Mosè

23Intant al passà une vore di timp, e ancje il re dal Egjit al murì. I israelits a gemevin pe sclavitût che a vevin e berlant a clamavin jutori e i lôr berlis, dal font de lôr sclavitût, a lerin sù infint a Diu. 24E Diu al sintì i lôr gemits; si visà dal pat che al veve fat cun Abram, cun Isac e cun Jacop. 25Diu al viodè i israelits e Diu al capì.