1 MACABEUS (3:1-26)

Letôr: Elisa Della Mea

GJUDE MACABEU SORESTANT DAI GJUDEUS

Laut di Gjude

31Tal so puest al lè sù so fi Gjude, che i disevin Macabeu; 2i davin une man ducj i siei fradis e ducj chei che a vevin vude colegance cul pari e che a puartavin indenant la batae di Israel cun passion.

3Lui al slargjà la glorie dal so popul,

tant che un gigant si metè intor la corace,

si peà lis sôs armis di vuere,

al dè batae

difindint il campament cu la spade.

4Tes sôs impresis al fo tant che un leon,

tant che un fi di leon ch’al rugne sore de prede.

5Al cjatà fûr i triscj e ur corè daûr;

chei ch’a savoltavin il popul ju fiscà cul fûc.

6I triscj si sintirin a mancjâ par pôre di lui

e ducj i delicuents a restarin confusionâts;

midiant di lui la salvece e rivà a bon fin.

7Ur invelegnà la vite a un grum di rês,

cui siei sflandôrs al indalegrà Jacop;

la sô memorie e sarà in benedizion par simpri.

8Al passà pes citâts di Gjude

e al disvinidrì ducj i triscj;

al slontanà la rabie di Israel.

9Si fasè un non fint ai confìns dal mont,

e al tirà dongje chei che si jerin dispierdûts.

Primis vitoriis di Gjude

10Apoloni al metè adun ducj i forescj e un grant esercit de Samarie par combati Israel. 11Gjude al vignì a savêlu e al marçà cuintri di lui, lu batè e lu copà; a restarin par tiere une vore di muarts e chei altris a scjamparin. 12Cussì a rafarin la lôr robe e Gjude si tignì par sè la spade di Apoloni e le doprà in vuere par dut il timp de sô vite. 13Cuant che Seron, comandant dal esercit de Sirie, al vignì a savê che Gjude al veve metût adun un biel trop di int fedêl e di oms pronts a combati, 14al disè: “Mi fasarai un non e mi colmarai di glorie tal ream frontant Gjude e i siei oms, ch’a àn spreseât i ordins dal re”. 15Al partì, duncje, e une grande sdrume di int cence religjon si butà cun lui par dâi une man a svindicâsi dai fîs di Israel. 16Al rivà fint a la subide di Bet-Coron e Gjude i lè incuintri cuntun troput di oms. 17A pene che a vioderin dute chê sdrume a vignî indenant cuintri di lôr, i diserin a Gjude: “Cemût podarìno nô, ch’o sin cussì pôcs, frontâ une fulugne di int cussì fuarte? Cence dî che vuê o sin ancjemò cence mangjâ”. 18Gjude al rispuindè: “Al è facil che tancj a colin par mans di pôcs; e pal Cîl no ’nd è nissune diference a salvâ midiant di tancj e a salvâ midiant di pôcs; 19parcè che la vitorie in vuere no dipent di trop grant ch’al è l’esercit, ma al è dal Cîl ch’e ven la fuarce. 20Chei li a vegnin cuintri di nô cjamâts di rogance e cence pêl di religjon cul fin di disvinidrînus nô, lis nestris feminis e i nestris fruts e di rafânus dut; 21nô o combatìn pe nestre vite e pes nestris leçs. 22Al sarà lui a fruçâju denant di nô. Par chel no vês di vê pôre di lôr”. 23Finît di fevelâ, al plombà a bot e sclop sore di lôr e Seron, cun dutis lis sôs schiriis, al fo fruçât denant di lui; 24i corerin daûr jù pe rive di Bet-Coron fin tal plan. Dai lôr a colarin un votcent oms; chei altris a scjamparin te tiere dai filisteus. 25Cussì e tacà a slargjâsi la pôre di Gjude e dai siei fradis e la int dulintor e restà spaventade. 26La sô innomine e rivà fintremai li dal re e des sôs impresis a fevelavin i forescj.