ESTER (8:1-12)

Letôr: Maria Elisabetta Paladina

Ribaltament de situazion: Mardocheu tal puest di Aman

81In chê stesse dì Assuero i regalà a la regjine Ester la cjase di Aman, nemì dai gjudeus. Mardocheu si presentà al re, che Ester i veve contât ce parintât che lui al veve cun jê. 2Il re si gjavà l’anel che i veve fat tirâ vie a Aman e jal consegnà a Mardocheu. Ester i dè a Mardocheu l’incariche di sorintendent de cjase, ch’e jere stade di Aman. 3Po Ester e tornà a fevelâ denant dal re, si butà denant dai siei pîts e lu sconzurà cui vôi lagrimîts di impedî che la tristerie di Aman l’agaghit e rivàs al so intent e di fermâ i progjets ch’al veve prontât cuintri dai gjudeus. 4Alore il re al slungjà il baston d’aur viers di Ester; Ester e jevà sù e e restà in pîts denant dal re 5e i disè: “Se al re i pâr cussì, se i siei vôi mi àn agrât, se la robe i semee juste e se lui al è content di me, ch’al viodi di anulâ par scrit lis letaris che Aman, fi di Amedate, l’agaghit, al à mandadis par svinidrî i gjudeus di dutis lis provinciis dal re. 6Cemût podaressio resisti viodint la disgracie plombâ sore dal gno popul? Cemût podaressio mo resisti viodint a svinidrî la mê gjernazie?”. 7Alore il re Assuero i disè a la regjine Ester e a Mardocheu il gjudeu: “Ve, i ài dât a Ester la cjase di Aman e lui al è stât picjât tor dal pâl parcè che al voleve slungjâ la man sui gjudeus. 8Scrivêt duncje cemût che us pararà miei, a non dal re e sigjilait cul anel dal re, parcè che ce ch’al è scrit a non dal re e sigjilât cul anel dal re al val par simpri”.

Rescrit a pro dai ebreus

9Cence pierdi un moment, ai vincjetrê dal tierç mês, ven a stâi tal mês di Sivan, a forin clamâts i scrituriscj dal re e si scrivè, daûr ordin precîs di Mardocheu, ai gjudeus, ai satraps, ai governadôrs e ai sorestants des cent e vincjesiet provinciis, de Indie fintremai a l’Etiopie, a ogni provincie seont il so mût di scrivi, a ogni popul inte sô lenghe e ai gjudeus seont il lôr mût di scrivi e te lôr lenghe. 10Si scrivè duncje a non dal re Assuero, si sigjilà i documents cul anel dal re e si ju mandà a mieç di cursôrs a cjaval, ch’a montavin i cjavai dal re, fîs di cjavalis di raze. 11Cun chescj scrits il re ur dave il permès ai gjudeus, in cualunche citât là ch’a jerin a stâ, di dâsi dongje e di difindi la lôr vite, di fruçâ, di copâ e di svinidrî, comprendûts i fruts e lis feminis, dute la int armade, di cualunche popul e di cualunche provincie, che ur plombàs intor, e di rafâ la lôr robe; 12e chest inte stesse zornade e in dutis lis provinciis dal re Assuero: ai tredis dal dodicesim mês, ven a stâi tal mês di Adar.