2 CRONACHIS (22)

Letôr: Claudio Maestra

Ream di Acazie

221La int di Gjerusalem a faserin re impen di lui Acazie, il plui piçul dai siei fîs, parcè che ducj chei plui grancj ju vevin copâts i bandîts ch’a jerin jentrâts insieme cui arabos tal campament. Cussì al deventà re Acazie, fi di Joram, re di Gjude. 2Cuant che al deventà re, Acazie al veve vincjedoi agns; al regnà in Gjerusalem un an. Sô mari e veve non Atalie e e jere fie di Omri. 3Ancje lui al le daûr de famee di Acab, parcè che sô mari i insegnave dome porcariis. 4Al fasè robis che il Signôr nol podeve sopuartâlis, come ch’a fasevin chei de famee di Acab, parcè che dopo muart so pari, par sô disdete, a jerin deventâts lôr i siei conseîrs. 5Conseât di lôr, al jentrà in vuere ancje cun Joram fi di Acab, re di Israel, e cuintri di Cazael re di Aram, in Ramot di Galaad. I arameus a feririn Joram, 6ch’al tornà in Izreel a medeâsi des feridis cjapadis in Ramot di Galaad biel ch’al combateve cuintri di Cazael re di Aram. Acazie, fi di Joram, re di Gjude, al le a cjatâ Joram fi di Acab, in Izreel, parcè ch’al jere malât. 7Al fo volê di Diu che Acazie, par sô disdete, al les di Joram. Di fat, a pene rivât, al jessì cun Joram incuintri a Jeu fi di Nimsi, che il Signôr lu veve onzût par ch’al svinidrìs la famee di Acab. 8Intant ch’al jere daûr a fâ justizie de famee di Acab, Jeu si intivà tai sorestants di Gjude e tai nevôts di Acazie, siei fameis, e ju fasè fûr. 9Al fasè cirî pardut Acazie e lu brincarin in Samarie, là ch’al jere lât a platâsi. Lu menarin di Jeu, che lu copà. Ma lu sapulirin, parcè che a disevin: “Al è fi di Gjosafat, ch’al à cirût il Signôr cun dut il so cûr”.

Te famee di Acazie no ’nd jere plui nissun in stât di cjapâ il ream.

Atalie

10Atalie, mari di Acazie, viodût che so fi al jere muart, si metè tal cjâf di svinidrî dute la gjernazie dai rês de cjase di Gjude. 11Ma Josabeat, fie dal re, e cjolè sù Joas, fi di Acazie, e lu scuindè gjavantlu dal mac dai fîs dal re distinâts a murî. Lu fasè jentrâ insieme cu la bae tune cjamare di durmî e cussì Josabeat, fie dal re Joram e femine dal predi Joiadà – e jere ancje sûr di Acazie – i strafuì Joas a Atalie, che cussì no rivà adore di copâlu. 12Al restà scuindût daprûf di je tal templi di Diu par sîs agns, biel che Atalie e regnave sul teritori.