2 RÊS (17:1-23)

Letôr: Nicolina Ros

Ream di Osee in Israel (731-722)

171Tal dodicesim an di Acaz, re di Gjude, al deventà re di Israel e di Samarie Osee, fi di Ele, ch’al regnà par nûf agns. 2Al fasè robis che no i plasin al Signôr; no però chês esagjerazions dai rês di Israel prin di lui. 3Salmanassar, re de Assirie, al marçà cuintri di Osee, che i deventà sotan e i paià la tasse. 4Ma il re de Assirie si inacuargè che Osee lu tradive; che di fat al veve inviât mes a So, re dal Egjit, e no i veve paiade la tasse al re de Assirie, come ch’al faseve prime, ogni an. Pa la cuâl il re de Assirie lu fasè meti in preson cun tant di cjadenis.

5Il re de Assirie al invadè dute la tiere e i dè la strente a Samarie par trê agns. 6Tal nono an di Osee, il re de Assirie al cjapà Samarie e al menà presonîrs in Assirie i israelits. Ju metè a Chelac e ad ôr dal Cabor, flum di Gozan, e tes citâts de Medie.

Riflessions su la fin dal ream di Israel

7Dut chest ur capità parcè che i israelits a vevin pecjât cuintri dal Signôr lôr Diu, che ju veve fats saltâ fûr de tiere dal Egjit, sfrancjantju de paronance dal faraon, re dal Egjit. Si butarin cui dius forescj; 8a lerin daûr des usancis dai popui che il Signôr al veve fruçât denant di lôr. 9I israelits a proferirin peraulis orendis cuintri dal Signôr lôr Diu, si faserin sù altârs sui çucs pardut là ch’a jerin a stâ, tacant des toratis di vuaite fintremai a lis citâts rinfuarçadis. 10A dreçarin sù colonei e pâi sacris su ogni culine e sot di ogni ramade di arbul. 11A ufririn sacrificis sui çucs precîs dai forescj che il Signôr al veve fat cori denant di lôr e a faserin porcariis, tirant a ciment ancje il Signôr. 12Ur faserin funzions ai dius, a la cuâl che il Signôr ju veve precetâts: “No fasarês par mai une robe di chê sorte!”.

13E sì che il Signôr je veve professade a Israel e a Gjude a mieç di ducj i profetis e di ducj i induvinins: “Convertîtsi de vuestre condote orende e rispietait i miei comants e lis mês leçs, seont dute la leç che ur ài ordenande ai vuestris vons e che ur ài fate cognossi midiant dai miei fameis, i profetis”. 14Ma lôr no ubidirin par nuie; che anzit a induririn la lôr crepe piês ancjemò di ce ch’a vevin fat i lôr vons, che no i vevin crodût al Signôr lôr Diu. 15A butarin di bande lis sôs leçs, dutune cul pat ch’al veve concludût cui lôr vons e i ordins precîs che ur veve imponût. Par lâ daûr dal nuie, a son deventâts nuie, sul stamp dai popui dulintor, cun dut che il Signôr ju veve visâts di no fâ compagn di lôr. 16A refudarin ducj i comants dal Signôr lôr Diu e si faserin idui fondûts, i doi vidiei; si faserin un pâl sacri, si butarin in genoglon denant di dutis lis schiriis dal cîl e adorarin Baal. 17A faserin passâ i lôr fîs e lis lôr fiis pal fûc; a lerin daûr di strolegaçs e di striaments, e si derin vie par fâ robatis orendis sot i vôi dal Signôr, tirantlu a ciment. 18Alore il Signôr si inrabià al ultin fin cuintri di Israel e lu sgurlà lontan de sô face. E restà dome la tribù di Gjude. 19Nancje Gjude però nol rispietà i comants dal Signôr so Diu e al lè daûr des usancis metudis sù di Israel. 20E il Signôr al butà vie dute la gjernazie di Israel, le umilià e le metè tes çatis dai ladrons fin che no ju parà lontans de sô face. 21Al veve, in efiets, distacât Israel de cjase di David, e Israel al veve proclamât re Gjeroboam, fi di Nebat; Gjeroboam al veve discjolt Israel dal Signôr e lu veve strissinât tun grant pecjât. 22I israelits a lerin daûr dal pecjât ch’al veve fat Gjeroboam e no si slontanarin gran. 23A la fin il Signôr al butà Israel lontan de sô face, come che ur e veve professade par mieç dai siei fameis, i profetis. Al menà presonîrs i israelits lontans de lôr tiere, in Assirie, là ch’a son ancjemò vuê.