2 RÊS (8)

Letôr: Maria Costante

La sunamite e torne a dute la robe

81Liseu i veve dit a la femine che i veve resussitât il fi: “Cjapiti sù, va vie di chi cu la tô famee e fermiti là che tu podarâs, tal forest, parcè che il Signôr al à clamade la carestie, anzit e sta biel rivant su la regjon, par siet agns”. 2La femine si cjapà sù e e fasè ce che i veve dit l’om di Diu; e partì, jê e la sô famee, e si sistemà par siet agns te tiere dai filisteus. 3Spirâts i siet agns, la femine e tornà indaûr de tiere dai filisteus e si presentà dal re a pratindi la sô robe e il so cjamp. 4Il re al stave resonant cun Ghecazi, il famei dal om di Diu, e i diseve: “Contimi dutis chestis grandis robis ch’al à fat Liseu”. 5E chel altri i contave al re de resurezion dal frut muart, cuant che juste la femine che Liseu i veve resussitât il fi si presentà a reclamâ dal re la sô cjase e il so cjamp. Dissal Ghecazi: “Siôr re, ve chi la femine e ve chi so fi che Liseu lu à resussitât”. 6Il re al interpelà la femine, che i contà dut pont par pont. Alore il re i regalà un cjastrât cun chest ordin: “Tornii dute la sô robe e dut ce ch’al à butât il cjamp de dì ch’e à lassade la tiere fintremai cumò”.

Liseu al profete il ream di Cazael

7Liseu al lè a Damasc. Il re di Aram, Ben-Adad, al jere malât e i diserin: “L’om di Diu al è rivât fin chi di nô”. 8Alore il re i disè a Cazael: “Cjol sù un regâl e presentiti denant di lui e midiant di lui interpele il Signôr par savê se o rivarai a riscatâmi di cheste malatie ch’o ài”. 9Cazael al lè denant di Liseu e i puartà in regâl dut ce ch’and jere di miei a Damasc, une cjame di corante camêi. Al rivà e restant in pîts daprûf di lui i disè: “To fi Ben-Adad, re di Aram, mi à mandât a domandâti: vuarissaraio di cheste malatie ch’o ài intormi?”. 10Liseu i rispuindè: “Va e disii: Tu puedis vuarî; ma il Signôr mi à mostrât ch’al murarà di sigûr”. 11Daspò la muse e deventà dure e il voli al deventà fêr par un biel pieç e l’om di Diu si metè a vaî. 12Dissal Cazael: “Parcè po vaial il gno paron?”. Al rispuindè Liseu: “Al è ch’o sai dut il mâl che tu ur fasarâs ai israelits: tu darâs fûc ai lôr fuartins, tu maçarâs a sun di spade i siei vuerîrs di valôr, tu sfracaiarâs i lôr canais, tu sbudielarâs lis lôr feminis ch’a spietin”. 13Dissal Cazael: “Ma ce isal il to famei? Cemût mai podaressial chest cjan fâ cheste grande robe?”. Liseu i rispuindè: “Intune vision dal Signôr, ti ài viodût re di Aram”. 14Cazael al lassà Liseu e al tornà dal so paron che i domandà: “Ce ti àial dit po Liseu?”. I rispuindè: “Mi à dit che tu puedis puartâte fûr”. 15Tal indoman al cjolè une cuvierte, le imbombà di aghe e je slargjà su pe muse. Ben-Adad al murì e Cazael al regnà impen di lui.

Ream di Joram in Gjude (848-841)

16Tal cuint an di Joram fi di Acab, re di Israel, al deventà re di Gjude Joram, fi di Gjosafat. 17Al veve trentedoi agns cuant che al montà sù e al regnà a Gjerusalem par vot agns. 18Si compuartà precîs edentic dai rês di Israel, come ch’e veve fat la cjase di Acab, stant ch’al veve cjolt une femine de cjase di Acab, e al fasè robis che i displasin al Signôr. 19Cun dut a chel, il Signôr nol volè fâle finide cun Gjude in gracie dal so famei David, seont la promesse che i veve fate di lassâi simpri un lampion denant di lui. 20Sot di lui, Edom si sfrancjà de paronance di Gjude e si sielgè un re. 21Joram al passà a Zeire e cun lui ducj i siei cjars. Al jevà vie pe gnot e al sfondà la rie dai edomits che lu cerclavin, insieme cui comandants dai cjars; la int e scjampà tes sôs tendis. 22E cussì Edom si sfrancjà de paronance di Gjude fint in dì di vuê. In chel fratimp ancje Libne si rivoltà.

23Il rest de storie di Joram, dut ce ch’al à fat, no isal dut scrit tal libri dai Anâi dai rês di Gjude? 24Joram si indurmidì vie cui siei vons e lu soterarin cui siei vons te citât di David. So fi Acazie al regnà impen di lui.

Ream di Acazie in Gjude

25Tal dodicesim an di Joram fi di Acab, re di Israel, al deventà re di Gjude Acazie fi di Joram. 26Acazie al veve vincjedoi agns cuant che al montà sù e al regnà un an a Gjerusalem. Sô mari e veve non Atalie, fie di Omri, re di Israel. 27Al simiotà la condote de famee di Acab e al fasè robis che il Signôr nol pò sopuartâlis, precîs de famee di Acab ch’a jerin in parentât. 28Al lè cun Joram fi di Acab par combati Cazael, re di Aram, a Ramot di Galaad. Ma i arameus a feririn Joram. 29Il re Joram al tornà a Izreel par fâsi medeâ lis feridis ch’al veve cjapât a Ramot cuant che al tacave Cazael re di Aram, e Acazie fi di Joram, re di Gjude, al lè jù a Izreel a cjatâ Joram fi di Acab, ch’al penave.