1 RÊS (22:29-54)

Letôr: Laura Rosso

Muart di Acab

29Il re di Israel e Gjosafat, re di Gjude, a lerin sù cuintri Ramot di Galaad. 30Il re di Israel i disè a Gjosafat: “Jo mi gambiarai di munture par lâ a combati, ma tu ten sù la tô robe”. Il re di Israel al gambià munture e al lè a combati. 31Il re di Aram al veve dât chest ordin ai sorestants dai siei cjars: “No vês di frontâ ni piçul ni grant ma dome il re di Israel”. 32Cuant che i sorestants dai cjars a vioderin Gjosafat, a diserin: “Sigûr ch’al è il re di Israel” e a spostarin la batae di chê bande; ma Gjosafat al dè il so berli di vuere 33e, cuant che i sorestants dai cjars a vioderin che nol jere il re di Israel, si slontanarin di lui.

34Ma un om al tindè il so arc cence savê là ch’al smicjave e i rivà al re di Israel jenfri il corset e i furniments di corace. Chel i disè al so cucjar: “Volte e tirimi fûr di chest davuei, ch’o stoi mâl”. 35Ma la batae si fasè simpri plui acanide in chê dì. A tignirin il re in pîts sul so cjar in face dai arameus e sore sere al murì; il sanc de sô feride al gotave jù sul font dal cjar. 36Sul lâ a mont, si sintì un berli tal campament: “Ognidun te sô citât e ognidun tal so paîs! 37Il re al è muart!”. A lerin a Samarie e a soterarin il re a Samarie. 38A lavarin fûr par fûr il so cjar tal sfuei di Samarie, là che lis pelandis a levin a bagnâsi e i cjans a laparin il so sanc, seont la peraule che il Signôr al veve dite.

39Il rest de storie di Acab, dut ce ch’al à fat, la cjase d’avori ch’al fasè sù, dutis lis citâts ch’al fondà, no isal dut scrit tal libri dai Anâi dai Rês di Israel? 40Acab si indurmidì vie cui siei vons e so fi Acazie al regnà impen di lui.

Ream di Gjosafat in Gjude (871/870-848)

41Gjosafat, fi di Ase, al deventà re di Gjude tal cuart an di Acab re di Israel. 42Gjosafat al veve trentecinc agns cuant che al montà sù e al regnà vincjecinc agns a Gjerusalem. Sô mari e veve non Azube, fie di Silchi. 43Al fasè in dut e par dut compagn di so pari Ase, cence lâ fûr di strade, fasint ce ch’al è just pal Signôr. 44Dome che i lûcs alts no sparirin dal dut, il popul al continuà a ufrî sacrificis e incens sui lûcs alts. 45Gjosafat al fo in buinis cul re di Israel.

46Il rest de storie di Gjosafat, il valôr ch’al veve e dutis lis sôs vueris, chest no isal scrit tal libri dai Anâi dai Rês di Gjude? 47Chei che si prostituivin in onôr dal diu e ch’a vevin tignût dûr sot di so pari Ase, ju fasè sparî de tiere. 48Nol jere re in Edom e il re 49Gjosafat al fasè fâ nâfs di Tarsis par lâ a cirî l’aur a Ofir, ma nol rivà fin là vie parcè che lis nâfs a lerin in sfas a Ezion-Gheber. 50Alore Acazie, fi di Acab, i disè a Gjosafat: “I miei fameis a laran su lis nâfs insieme cui tiei”, ma Gjosafat nol acetà.

51Gjosafat si indurmidì vie cui siei vons e lu soterarin te citât di David, so von; so fi Joram al regnà impen di lui.

Acazie re di Israel (853-852)

52Acazie, fi di Acab, al deventà re di Israel a Samarie tal decimsetim an di Gjosafat re di Gjude, e al regnà doi agns parsore di Israel. 53Al fasè robis che i displasin al Signôr e al lè pe strade di so pari e di sô mari e di Gjeroboam fi di Nebat, ch’al veve strissinât Israel tal pecjât. 54Si butà cun Baal e si ingenoglà denant di lui e al tirà a ciment il Signôr Diu di Israel, propit come ch’al veve fat so pari.