1 RÊS (20:1-21)

Letôr: Daniela Piva

Samarie sidiade

201Ben-Adad, re di Aram, al clamà dongje ducj i siei soldâts; al veve cun sè trentedoi rês, cun cjavai e cjars. Al rivà par sidiâ Samarie e cjapâle. 2Al mandà mes in citât li di Acab, re di Israel, 3par dîi: “Ben-Adad al dîs cussì: Il to arint e il to aur a son par me, lis tôs feminis e i tiei fruts mi restin a mi”. 4Il re di Israel i rispuindè cussì: “Come che ti va ben, re e paron gno! Jo e dut ce ch’o ài o sin robe tô”. 5Ma i mes a tornarin un’altre volte e i diserin: “Ben-Adad al dîs cussì. Jo ti ài ordenât: Dàmi il to aur e il to arint, lis tôs feminis e i tiei fruts. 6Sta sigûr che doman, come cumò, o mandarai i miei fameis, a scrusignaran fûr par fûr la tô cjase, lis cjasis dai tiei fameis e a metaran la sgrife sun dut ce che ur semearà e lu puartaran vie”. 7Il re di Israel al clamà dongje ducj i anzians de tiere e al disè: “O viodês ancje vualtris che chel li nus vûl mâl. Al pratint lis mês feminis e i miei fruts, seben che jo no i ài dineât il gno arint e il gno aur”. 8Ducj i anzians e dut il popul i diserin: “No sta lâ daûr di lui! No sta dâi nuie!”. 9Al dè cheste rispueste ai mes di Ben-Adad: “Disêt al re gno paron: dut ce che tu i âs domandât al to famei la prime volte tal darai; ma ce che tu pratindis cumò no pues dâtal”. E i mes a partirin cu la rispueste. 10Alore Ben-Adad i mandà chest mes: “Che i dius mi mandin cheste disgracie e ancjemò di piês se a Samarie and è avonde grampadis di rudinaçs par dute la int che mi ven daûrmi”. 11Ma il re di Israel i rispuindè cussì: “I disarês che chel ch’al sta metint il cinturon nol à di vantâsi come chel che lu gjave!”. 12Cuant che Ben-Adad al sintì cheste – al jere a bevi cui Rês sot de tende –, al ordenà ai siei fameis: “Cerclait la citât!”. E ognidun si plaçà tal so puest cuintri de citât.

Il Signôr al salve Israel

13Alore un profete al lè a cjatâ Acab, re di Israel, e i disè: “Il Signôr al dîs cussì: Âstu viodude dute cheste int? Poben jo vuê te met tes tôs mans e tu ricognossarâs che jo o soi il Signôr”. 14Dissal Acab: “Midiant di cui?”. I rispuindè il profete: “Il Signôr al dîs cussì: Midiant dai zovins dai sorestants dai distrets”. Acab al domandà: “Cui àial di tacâ par prin?”. I rispuindè il profete: “Tu”. 15Acab al passà in riviste i zovins dai sorestants dai distrets. And jere dusinte e trentedoi. Dopo di lôr, al passà in riviste dute la schirie, ducj i israelits: and jere sietmil. 16A plombarin fûr a bot sul misdì, cuant che Ben-Adad al jere daûr a incjocâsi sot des tendis, lui e chei trentedoi Rês siei aleâts. 17I zovins dai sorestants dai distrets a saltarin fûr par prins. I mandarin a dîi a Ben-Adad: “And è jessûts fûr oms di Samarie”. 18Dissal: “Se a son saltâts fûr par cumbinâ la pâs, cjapaitju vîfs, e se a son jessûts par combati cjapaitju vîfs istès!”. 19Sicheduncje a jessirin fûr de citât i zovins dai sorestants dai distrets e daûr di lôr dutis lis schiriis 20e ognidun al copà il so om. Aram al fuì e Israel i corè daûrji; Ben-Adad si salvà suntun cjaval di tîr. 21Alore al saltà fûr ancje il re di Israel; al cjolè i cjavai e i cjars e i molà a Aram une scopule fenomenâl.