GJOSUÈ (3)

Letôr: Velia Picco Calligaris

Passaç dal Gjordan

31Gjosuè al jessì denant dì e al partì di Sitim cun dute la trope dai israelits. A lerin indenant fint al Gjordan e li a passarin la gnot prime di lâ di là. 2Dopo trê dîs, i sorestants a passarin il campament fûr par fûr 3e i derin al popul chest ordin: “Cuant che o viodarês l’arcje dal pat dal Signôr vuestri Diu e i predis levits che le puartin, o bandonarês il lûc là che o sês cumò e i larês daûrji 4bpar savê ce bande lâ, par vie che no vês mai fate chê strade. 4aMa però tra vualtris e l’arcje o vês di vê une distance di un doimil comedons: no stait a lâi daprûf!”. 5Gjosuè i disè al popul: “Smondeaitsi, che doman il Signôr al fasarà robonis framieç di vualtris!”. 6Daspò Gjosuè ur disè ai predis: “Cjolêt sù l’arcje dal pat e metêtsi denant de int”. E lôr a cjolerin l’arcje dal pat e a lerin a metisi in teste dal popul.

7Il Signôr i disè a Gjosuè: “O scomençarai propit vuê a fâti grant in face di dut Israel, par che a sepin che jo o soi cun te come che o ài stât cun Mosè. 8Tu ur darâs chest ordin ai predis che a puartin l’arcje dal pat: Cuant che o sarês rivâts ad ôr da l’aghe dal Gjordan, o vês di fermâsi tal Gjordan”. 9Alore Gjosuè ur disè ai israelits: “Vignît chi e scoltait ce che al dîs il Signôr vuestri Diu”. 10E Gjosuè al zontà: “Cussì o savarês che il Diu vîf al è framieç di vualtris e che al fasarà fûr di sigûr denant di vualtris i cananeus, i itits, i eveus. i perissits, i gjergjeseus, i amoreus e i gjebuseus. 11Ve: l’arcje dal pat dal Signôr di dute la tiere e sta par passâ denant di vualtris tal Gjordan. 12Sielgêt daurman dodis oms framieç des tribûs di Israel, un par tribù. 13A pene che i predis che a puartin l’arcje dal Signôr, Signôr di dut il mont, a varan poiât il lôr pît tes aghis dal Gjordan, lis aghis dal Gjordan si dividaran: chês che a scorin jù des monts si fermaran come ingrumadis”.

14Cuant che la trope e lassà lis tendis par passâ il Gjordan, i predis a puartarin l’arcje dal pat denant di dute la int. 15A pene che chei che a puartavin l’arcje a forin rivâts tal Gjordan e che i pîts dai predis che a puartavin l’arcje a tocjarin lis aghis