DEUTERONOMI (34)

Letôr: Emanuela Peressutti

Muart di Mosè su la mont dal Nebo

341Alore, partint des pradariis di Moab, Mosè al lè su la mont dal Nebo, su la spice dal Pisghe, ch’e je ripet di Gjeric. Il Signôr i fasè viodi dute la tiere: Galaad fint a Dan, 2dut Neftali, la tiere di Efraim e di Manasse, dute la tiere di Gjude fint al mâr Mediterani, 3il Negheb, il distret de valade di Gjeric, citât di palmârs, fintremai a Zoar. 4Il Signôr i disè: “Ve la tiere che ur ài imprometude par zurament a Abram, a Isac e a Jacop: je darai a la tô dissendence. Te ài fate viodi cui tiei vôi ma però no tu rivarâs gran”.

5Mosè, famei dal Signôr, al murì venti sù te tiere di Moab, seont il comant dal Signôr. 6Lu soterarin te valade, te tiere di Moab, in face di Bet-Peor. Fin cumò nissun nol à cjatât fûr il so tombâl. 7Mosè al veve cent e vincj agns cuant che al murì; il so voli nol jere lafè distudât ni la sô vigurie smavide. 8I fîs di Israel a faserin corot par Mosè tes pradariis di Moab par trente dîs. Po i dîs che si vaive pal corot di Mosè a finirin. 9Gjosuè, fi di Nun, al jere incolm di spirt di sapience, parcè che Mosè al veve metût lis mans parsore di lui. E i fîs di Israel i ubidirin a lui lant daûr dal ordin che il Signôr i veve dât a Mosè.

10No ’nd è stât plui in Israel un profete compagn di Mosè – lui che il Signôr i fevelave muse a muse – 11par ducj i segnâi e i spiei che il Signôr lu veve mandât a fâ te tiere dal Egjit cuintri dal faraon, cuintri dai siei fameis e cuintri di dute la sô tiere, 12e pe man potente e pal grant terôr che Mosè al veve metût tes sôs voris denant di dut Israel.