NUMARS (25)

Letôr: Laura Seravalle

Israel a Peor

251Israel si sistemà a Sitim e il popul al tacà a mateâ cu lis fiis di Moab. 2Lôr a invidarin il popul ai sacrificis ufierts ai lôr dius; il popul al mangjà e si butà in genoglon denant dai lôr dius. 3Israel si butà cu la religjon di Baal-Peor e la rabie dal Signôr si infogà cuintri di Israel.

4Il Signôr i disè a Mosè: “Clame ducj i sorestants dal popul e fâs picjâ, chei che a son colpe, tor dal pâl, denant dal Signôr, sot dal soreli, par che la rabie tremende dal Signôr si slontani di Israel”. 5Mosè ur disè ai judiçs di Israel: “Ognidun di vualtris che al copi, dai siei oms, chei che si son butâts cu la religjon di Baal-Peor”.

6E ve che un dai fîs di Israel al rivà e al menà denant dai siei fradis une femine di Madian, sot i vôi di Mosè e di dute la comunitât dai fîs di Israel, intant che lôr a stavin vaint te jentrade de tende de cunvigne. 7Viodint cheste robe, Pincas, fi di Eleazar, fi dal predi Aron, al jevà in pîts tal mieç de comunitât, al cjapà in man une lance, 8i lè daûrji a di chel om di Israel fin dentri de tende e ju passà fûr par fûr ducj i doi, l’om di Israel e la femine, sot de panze. E il flagjel si fermà framieç dai fîs di Israel. 9I muarts par colpe di chel flagjel a forin vincjecuatri mil.

10Il Signôr i disè a Mosè: 11“Pincas, fi di Eleazar, fi dal predi Aron, al à slontanade la mê fumate dai fîs di Israel, parcè che al à vude framieç di lôr la mê stesse passion, e jo, te mê gjelosie, no ài svinidrît i fîs di Israel. 12Par chel dîsii che jo o fâs cun lui un pat di pâs, 13che al sarà par lui e pe sô gjernazie dopo di lui il pat di un sacerdozi par simpri, parcè che al à vude passion pal so Diu e al à fate la funzion di espiazion pai fîs di Israel!”. 14L’om di Israel, che al fo copât insieme cu la femine di Madian, al veve non Zimri, fi di Salu, sorestant di une des fameis dai fîs di Simeon. 15La femine copade, la madianite, e veve non Cozbi, fie di Zur, sorestant di une famee de tribù di Madian.

16Alore il Signôr i fevelà a Mosè e i disè: 17“Tratait i fîs di Madian di nemîs e copaitju, 18parcè che us àn tratâts di nemîs cu la lôr baronade, che us à fats colâ tal câs di Peor e tal câs di Cozbi, fie di un sorestant di Madian, lôr sûr, ch’e je stade copade te dì dal flagjel inviât pal câs di Peor”.