LEVITIC (24:1-9)

Letôr: Carlo Maria De Mezzo

Il cjandelîr

241Il Signôr i fevelà a Mosè e i disè: 2“Ordeniur ai fîs di Israel che ti puartin vueli rût di ulivis foladis pal cjandelîr, par tignî lis lampadis simpri impiadis. 3Aron lu prepararà te tende de cunvigne, fûr dal vêl de testemoneance, par che lis lampadis a sedin simpri impiadis denant dal Signôr, di sore sere infinamai a buinore. E je une leç eterne, di gjenerazion in gjenerazion. 4Lui lis disponarà sul cjandelîr d’aur rût, par che a ardin simpri denant dal Signôr.

I pans de ufierte

5Tu cjolarâs ancje farine di flôr e tu fasarâs cuei dodis fuiacis; ogni fuiace e sarà di doi decims di efa. 6Tu lis disponarâs in dôs tassis, sîs par tasse, su la taule di aur rût denant dal Signôr. 7Tu metarâs incens rût parsore di ogni tasse e al sarà sul pan tant che memoriâl, tant che sacrifici consumât dal fûc in onôr dal Signôr. 8Ogni zornade di sabide si varà di meti i pans denant dal Signôr, simpri; a saran ufierts dai fîs di Israel; si trate di un pat par simpri. 9I pans a saran metûts a part par Aron e pai siei fîs, che ju mangjaran tun lûc sant, parcè che a saran par lôr une robe santissime fra ducj i sacrificis in onôr dal Signôr. E je une leç eterne”.